Jump to Navigation

Директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи на Република Македонија (АКАЗУМ) одржа работна средба со директорката на Агенцијата за акредитација на Република Србија (АЗУС), д-р Радољупка Радосавлевиќ.

 

Во периодот 12-13 март 2015 година во Анкара, Република Турција се одржа “2nd EBM Symposium and 4th National HTA Forum” и “1st Eurasian Health Technology Assessment Forum” на кој беа поканети

Во периодот 08-18 јуни 2015 година Директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација ја посети тренинг обуката за мониторинг и евалуација International Program for Development Evaluation Training
(IPDET) каде што се стекна со нови сознанија за процесот на мониторинг и евалуација.

За дваесет и вториот број на списанието “Вокс Медици” (Vox Medici), директорката на Агенцијата за квалитет и Акредитација на здравствените установи во Република Македонија, проф д-р. Елизабета Зисовска беше интервјуирана на тема

Учество на конгресот за учинок и квалитет во здравствената заштита- Анталија. Р. Турција

Во период од 01.03.2016 до 04.03.2016 год. во Анталија Р.Турција во организација на Министерството за здравство на Р.Турција, беше одржан „6-ти Конгрес за учинок и квалитет во здравствената заштита„.

На покана на организаторот, во овој конгрес учествуваа и двајца претставници од Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи на Република Македонија, во состав: проф.д-р Елизабета Зисовска, директор на АКАЗУМ и Лирим Исахи, соработник.

Оглас за пројавување на интерес за обучување на надворешни оценувачи

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи има потреба од кандидати кои ќе ги

обучува за надворешно оценување во процесот на акредитација.

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат долунаведените критериуми, да ги достават своите апликации во електронска форма на меил maja.katranuseska@zdravstvo.gov.mk  или во пишана форма во просториите на Агенцијата, на адреса: Бул. „Гоце Делчев“ број 8, зграда МТВ/спрат 13, поштенски преградок 115.

Потребни профили:

Регионална работилница

На ден 10 и 11.12.2015 година се одржа Првата регионална работилница на тема “Предизвици во процесот на акредитација” во Скопје, во организација на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи на Република Македонија.

Работилницата беше фокусирана пред сé на презентирање на процесот на акредитација на земјите учеснички и на дискусија на теми кои се однесуваат на процесот на акредитација со присутните претставници од земјите учеснички.

РАБОТИЛНИЦА ВО БАНСКО НА ТЕМА: ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ НИЗ ПРИЗМАТА НА АКРЕДИТАЦИЈАТА НА БОЛНИЦИТЕ

На покана на Здружението на правници во јавното здравство, директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи во Р. Македонија проф.д-р Елизабета Зисовска присуствуваше како предавач на состанокот одржан во Банско во периодот 05-08.11.2015 година.  Работилницата беше на тема : “ Правата на пациентите низ призмата на акредитацијата на болниците”. Покрај оваа тема, предавања имаше на теми: „Систематизација во здравствените установи“ и „Јавните набавки во здравството“.

Во тек на работилницата и после прдвавањето се одржаа многу заеднички средби со сите

Pages

Subscribe to Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи RSS


Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи

 

Улица: Гоце Делчев бр.8, зграда МТВ, спрат 13

Телефонски број: 02/3120-545 

                          

Документи

Услуги

Акредитација

Copyright © 2015 akazum.gov.mk

 

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

by Dr. Radut