Jump to Navigation

Директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи на Република Македонија (АКАЗУМ) одржа работна средба со директорката на Агенцијата за акредитација на Република Србија (АЗУС), д-р Радољупка Радосавлевиќ.

 

Во периодот 12-13 март 2015 година во Анкара, Република Турција се одржа “2nd EBM Symposium and 4th National HTA Forum” и “1st Eurasian Health Technology Assessment Forum” на кој беа поканети

Во периодот 08-18 јуни 2015 година Директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација ја посети тренинг обуката за мониторинг и евалуација International Program for Development Evaluation Training
(IPDET) каде што се стекна со нови сознанија за процесот на мониторинг и евалуација.

За дваесет и вториот број на списанието “Вокс Медици” (Vox Medici), директорката на Агенцијата за квалитет и Акредитација на здравствените установи во Република Македонија, проф д-р. Елизабета Зисовска беше интервјуирана на тема

Извештај за учеството на регионалната работилница под покровителство на TAIEX (Multi-Country Workshop) за мониторинг на НЗБ, и нееднаквостите во пружањето на здравствената заштита во врска со НЗБ со дефинирање на сет на индикатори

Во период од 29-30 Јануари 2015, во Подгорица-Црна Гора беше одржана дводневна Регионална работилница организирана од страна на ТAIEX на тема за подобрување на квалитетот на здравствената заштита во областа на НЗБ кои се водечка причина за смрт на населението. На оваа Работилница беше поканета  Директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи проф. д-р. Елизабета Зисовска.

Обука на координатори за следење и унапредување на квалитот на здравствената заштита во рамките на здравствените установи од секундарно и терциерно ниво

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи одржа обука на координаторите за следење и унапредување на квалитот на здравствената заштита во рамките на здравствените установи од секундрарно и терциерно ниво.

На ден 26-27.01 2015 год. во просториите на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи беа одржани обуки со Координаторите на Комисиите за следење и унапредување на квалитетот на здравствената заштита во рамките на здравствените установи од секундарно и терциерно ниво.

Учеството на регионалната работилница организирана на тема „Безбедност на пациентите и несакани случувања“

Во период од 21-24 Декември 2014год. во Подгорица-Црна Гора беше одржана дводневна Регионална работилница организирана од страна на ТAIEX. На покана од организаторите присуствување Директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи (АКАЗУМ), со оглед на важноста на темата- „Безбедност на пациентите и несакани случувања“.

TAIEX работилница за надворешни оценувачи

Во Деканатот на Медицинскиот Факултет во Скопје, во организација на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи и во соработка на Министерството за Здравство на Република Македонија, беше одржана TAIEX работилница, финансиски поддржана од експертската мисија на Советот на Европа од Брисел.

Pages

Subscribe to Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи RSS


Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи

 

Улица: Гоце Делчев бр.8, зграда МТВ, спрат 13

Телефонски број: 02/3120-545 

                          

Документи

Услуги

Акредитација

Copyright © 2015 akazum.gov.mk

 

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

by Dr. Radut