Jump to Navigation

Работна средба со претставници на Агенцијата на акредитација на Република Србија

Директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи на Република Македонија (АКАЗУМ) одржа работна средба со директорката на Агенцијата за акредитација на Република Србија (АЗУС), д-р Радољупка Радосавлевиќ.

 

На ден 16.04.2015 година во просториите на Агенцијата за квалитет и и акредитација на здравствените установи на Република Македонија беше одржа работна средба на Директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на Република Србија, д-р Радољупка Радосавлевиќ. На средбата беа присутни и Владо Давитковски раководител на Одделение во АЗУС и вработените во АКАЗУМ. Во тек на работата беа дискутирани прашања за процесот на акредитација на двете земји како и споделување на искуства од истиот. Беа прифатени неколку модели за соработка помеѓу двете Агенции и договор за интензивирање на соработката. Во рамки на посетата се реализирање и посета на Универзитетската клиника за детски болести, со цел дискусија на повеќе прашања поврзани со процесот на припрема за акредитација, каде што е вклучена клиниката.Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи

 

Улица: Гоце Делчев бр.8, зграда МТВ, спрат 13

Телефонски број: 02/3120-545 

                          

Документи

Услуги

Акредитација

Copyright © 2015 akazum.gov.mk

 

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut