Jump to Navigation

Воспоставена соработка со Canada Accreditation International

На 18 и 19 јуни 2015 година Директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени оствари средба со Мartin Ducharme, Director, International Business development Canada Accreditation International во Отава, каде што беше договорена соработка на повеќе полиња, особено поради фактот што националните стандарди се базирани канадските. Разговарано беше за фокусирана комуникација на таргет теми во наредниот период и припрема на заедничка апликација за грант за развој на Агенцијата, под менторство на CAI.

Заеднички интерес и на двете институции е брз продор на акредитациониот процес во Европа, и во Македонија како дел од неа. Од особен интерес за Македонија е ветената подддршка од CAI. во зајакнување на капацитетите во болниците за имплементација на акредитационите стандарди, обука за менаџментот на болниците и помош во тек на спроведување на првите акредитациони оценувања.

 

Средбата помина во извонредно позитивна и конструктивна атмосфера, со очекување на поинтензивна комуникацијаАгенција за квалитет и акредитација на здравствени установи

 

Улица: Гоце Делчев бр.8, зграда МТВ, спрат 13

Телефонски број: 02/3120-545 

                          

Документи

Услуги

Акредитација

Copyright © 2015 akazum.gov.mk

 

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut