Jump to Navigation

РАБОТИЛНИЦА ВО БАНСКО НА ТЕМА: ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ НИЗ ПРИЗМАТА НА АКРЕДИТАЦИЈАТА НА БОЛНИЦИТЕ

На покана на Здружението на правници во јавното здравство, директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи во Р. Македонија проф.д-р Елизабета Зисовска присуствуваше како предавач на состанокот одржан во Банско во периодот 05-08.11.2015 година.  Работилницата беше на тема : “ Правата на пациентите низ призмата на акредитацијата на болниците”. Покрај оваа тема, предавања имаше на теми: „Систематизација во здравствените установи“ и „Јавните набавки во здравството“.

Во тек на работилницата и после прдвавањето се одржаа многу заеднички средби со сите

правници кои се вклучени во процесот на акредитација, со што се помогна многу во разјаснување на самиот процес, начинот на пишување на процедури и припремата на докази за имплементациија на стандардите и критериумите.

Темата побуди голем интерес кај учесниците и беше договорено да се  одржи слична средба

на тема само за акредтинција во Скопје.Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи

 

Улица: Гоце Делчев бр.8, зграда МТВ, спрат 13

Телефонски број: 02/3120-545 

                          

Документи

Услуги

Акредитација

Copyright © 2015 akazum.gov.mk

 

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut