Jump to Navigation

Првите три јавни здравствени установи добија сертификати за акредитација

Клиниките за кардиологија, детски болести и болницата во Козле се првите три јавни здравствени установи кои добија сертифкати за акредитација од една година. Тие изминатиот период успешно го поминаа процесот за надворешно оценување на сите сегменти од нивната работа. Со имплементирање на меѓународните стандарди , бенефит имаат и пациентите и вработените, но и здравствениот систем. Агенцијата за квалитет и акредитација на јавните здравствени установи оценувањето го врши по стандарди од најразвиените земји. Тоа е поттик за сите болници да продолжат да работат и понатаму, изјави проф. д-р Елизабета Зисовска, директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на јавните здравствени установи.Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи

 

Улица: Гоце Делчев бр.8, зграда МТВ, спрат 13

Телефонски број: 02/3120-545 

                          

Документи

Услуги

Акредитација

Copyright © 2015 akazum.gov.mk

 

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut