Клиниката за нефрологија доби сертификат за акредитација

Сертификат за акредитација доби Универзитетската Клиника за нефрологија, која по неодамна спроведеното надворешно оценување од страна на експертски тим на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, ги исполни задолжителните критериуми и останатиот одреден број критериуми, според дадените стандарди усвоени на Влада. Ова денеска на прес-конференција во Клиниката го истакна директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на […]

Повеќе...

Клиниката за нефрологија доби сертификат за акредитација

Сертификат за акредитација доби Универзитетската Клиника за нефрологија, која по неодамна спроведеното надворешно оценување од страна на експертски тим на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, ги исполни задолжителните критериуми и останатиот одреден број критериуми, според дадените стандарди усвоени на Влада. Ова денеска на прес-конференција во Клиниката го истакна директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на […]

Повеќе...

КЛИНИКАТА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ДОБИ СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

Сертификат за акредитација доби Универзитетската Клиника за нефрологија, која по неодамна спроведеното надворешно оценување од страна на експертски тим на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, ги исполни задолжителните критериуми и останатиот одреден број критериуми, според дадените стандарди усвоени на Влада. Ова денеска на прес-конференција во Клиниката го истакна директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на […]

Повеќе...

Клиниката за нефрологија доби сертификат за акредитација

Сертификат за акредитација доби Универзитетската Клиника за нефрологија, која по неодамна спроведеното надворешно оценување од страна на експертски тим на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, ги исполни задолжителните критериуми и останатиот одреден број критериуми, според дадените стандарди усвоени на Влада. Ова денеска на прес-конференција во Клиниката го истакна директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на […]

Повеќе...