Jump to Navigation

Контакт

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи

Улица: Гоце Делчев бр.8, зграда МТВ, спрат 13

Контакт лице за информации од јавен карактер и офицер за заштита на лични податоци

М-р Едита Исахи

edita.isahi@zdravstvo.gov.mk

1000 Скопје, Република Македонија

Контакт телефон 02/312-0545 локал 23Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи

 

Улица: Гоце Делчев бр.8, зграда МТВ, спрат 13

Телефонски број: 02/3120-545 

                          

Документи

Услуги

Акредитација

Copyright © 2015 akazum.gov.mk

 

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut