Jump to Navigation

Контакт

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи

Улица: Гоце Делчев бр.8, зграда МТВ, спрат 13

Лице за контакт: Маја Катранушоска

maja.katranuseska@zdravstvo.gov.mk

1000 Скопје, Република Македонија

02/312 - 0939

02/312 - 0985Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи

 

Улица: Гоце Делчев бр.8, зграда МТВ, спрат 13

Телефонски број: 02/312-0939 

                          

Документи

Услуги

Акредитација

Copyright © 2015 akazum.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut