АКАЗУМ подели преведени и печатени промотивни материјали (постери) во Здравствените установи

19.09.2023

По повод светскиот ден за безбедност на пациентите, 17ти септември со поддршка на Секретаријатот на SEEHN, Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени
установи подели преведени и печатени промотивни материјали (постери) во Здравствените установи, со цел да придонесе кон подигање на свеста за безбедноста на пациентите, како и за унапредување на безбедноста на здравствена грижа во целина.

Галерија