Огласи

Интерен оглас за унапредување – 01/2023

18.10.2023

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи oбјавува Интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник

Јавен повик за изразување на интерес

22.02.2023

Јавен повик за изразување на интерес за учество во пилотирање на стандарди за акредитација на стоматолошки ордин...

Известување до ординации од Примарна здравствена заштита

17.02.2022

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи Ве известува дека започнува со акредитација на ординации од Примарна здравствена заштита, односно ординации по општа/семејна медицина, ординации по педијатрија и ординации по гинекологија и акушерство.

Одлука за избор за унапредување на административен службеник 01/2021

26.11.2021

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи oбјавува Одлука по оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник

Јавен конкурс/повик за избор на надворешни оценувачи

01.10.2021

Јавен конкурс/повик за избор на надворешни оценувачи во постапката за акредитација на здравствените установи

Интерен оглас за унапредување – 01/2021

21.09.2021

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи oбјавува Интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник