Конкурси

Известување до ординации од Примарна здравствена заштита

17.02.2022

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи Ве известува дека започнува со акредитација на ординации од Примарна здравствена заштита, односно ординации по општа/семејна медицина, ординации по педијатрија и ординации по гинекологија и акушерство.

Одлука за избор за унапредување на административен службеник 01/2021

26.11.2021

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи oбјавува Одлука по оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник

Јавен конкурс/повик за избор на надворешни оценувачи

01.10.2021

Јавен конкурс/повик за избор на надворешни оценувачи во постапката за акредитација на здравствените установи

Интерен оглас за унапредување – 01/2021

21.09.2021

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи oбјавува Интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник