Соопштенија

Доделување на сертификат за акредитација на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни и фебрилни состојби-Скопје

09.11.2023

Вд. Директорот на АКАЗУМ, Фуркан Болеци присуствуваше на церемонијата на доделување на сертификатот за акредитација на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни и фебрилни состојби-Скопје

Certifikata e akreditimit të Klinikës Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile ISHP - Shkup

09.11.2023

Ud. Drejtori i ACAISH-it, Furkan Boleci mori pjesë në ceremoninë e ndarjes së certifikatës së akreditimit të ISHP Klinikës Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile- Shkup

Претставникот на Агенцијата за акредитација на здравствени установи во Република Србија, оствари работна посета во АКАЗУМ

09.11.2023

Претставникот на Агенцијата за акредитација на здравствени установи во Република Србија, господин Владо Давковски оствари работна посета во Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи на Република Северна Македонија.

Përfaqësuesi i Agjencisë së Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore në Republikën e Serbisë, realizoi një vizitë pune në ACAIS

09.11.2023

Përfaqësuesi i Agjencisë së Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore në Republikën e Serbisë, z. Vllado Davkovski, realizoi një vizitë pune në Agjencinë e Cilësisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Директорот на АКАЗУМ во официјална посета на Република Турција

09.11.2023

Директорот на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи , Фуркан Болеци беше во официјална посета на Република Турција. При посетата беа остварени  официјални посети во Министерството за здравство на Република Турција, како и беше одржан состанок во Коџаели со здравствениот директор др. Јуксел Пехлеван.

Drejtori i ACAIS, ishte në vizitë zyrtare në Republikën e Turqisë.

09.11.2023

Drejtori i Agjencisë сë Cilësisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, Furkan Bojeci ishte në vizitë zyrtare në Republikën e Turqisë. Gjatë vizitës u bënë vizita zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë të Republikës së Turqisë, si dhe u mbajt një takim në Koxhaeli me drejtorin e shëndetit dr. Juksel Pehlevan.

Се спроведе постака на надворешно оценување во ЈЗУ УК за инфективни и фебрилни состојби - Скопје

02.10.2023

На ден 26, 27 и 28 септември  2023 година  во ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни состојби-Скопје, од страна на  овластени надворешни оценувачи се спроведе постака на надворешно оценување

Është bërë vlerësim i jashtëm në ISHP KU për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile - Shkup

02.10.2023

На ден 26, 27 и 28 септември  2023 година  во ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни состојби-Скопје, од страна на  овластени надворешни оценувачи се спроведе постака на надворешно оценување

Работен состанок со директорот на ЈЗУ УК за торакална и васкуларна хирургија д-р Неџат Јакупи

02.10.2023

Директорот на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи Фуркан Болеци одржа работен состанок со директорот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија д-р Неџат Јакупи.