Çfarë është cilësia

квалитет

Cilësia e kujdesit shëndetësor është një sistem masash dhe aktivitetesh që, në përputhje me arritjet moderne të shkencës dhe praktikës mjekësore, stomatologjike dhe farmaceutike, si dhe me njohuritë dhe aftësitë e punonjësve shëndetësorë, rrisin mundësitë për një rezultat sa më të favorshëm të trajtimin dhe zvogëlimin e rreziqeve të pasojave të padëshiruara për shëndetin dhe gjendjen shëndetësore të individit dhe komunitetit.

што е квалитат 2

Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë

Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë është një proces i vazhdueshëm qëllimi i të cilit është arritja e një niveli më të lartë të efikasitetit dhe suksesit në punë, si dhe kënaqësia më e madhe e përdoruesve të shërbimeve shëndetësore dhe atyre që ofrojnë ato shërbime shëndetësore.

што е квалитат 3

Vlerat

Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së kujdesit shëndetësor bazohet në vlerat që janë të ngulitura në konceptin e cilësisë së punës:

  • Orientimi drejt përdoruesit - pacientit
  • Siguria
  • Dobia
  • Kohëzgjatja
  • Efikasiteti
  • Drejtësia