Drejtori i ACAIS, ishte në vizitë zyrtare në Republikën e Turqisë.

09.11.2023
Drejtori i Agjencisë сë Cilësisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, Furkan Bojeci ishte në vizitë zyrtare në Republikën e Turqisë. Gjatë vizitës u bënë vizita zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë të Republikës së Turqisë, si dhe u mbajt një takim në Koxhaeli me drejtorin e shëndetit dr. Juksel Pehlevan.

ACAISH shpërndau materiale promovuese (postera) të përkthyera dhe të printuara nëpër institucionet shëndetësore

19.09.2023
Me rastin e Ditës Botërore të Sigurisë së Pacientëve 17 shtatori, ACAISH me mbështetjen e SEEHN së bëri distribuimin e materialeve të përkthyera dhe shtypura promovuese në institucionet shëndetëso re të vendit, me qëllim të ngritjes së vetëdijes së punonjësve shëndetësorë për rëndësinë e sigurisë së pacientëve dhe përmirësimin e sigurisë së kujdesit shëndetësorë në tërësi.