Огласи

Конкурси

Соопштенија

Годишен извештај 2020

31.12.2020
Годишен извештај за тековниот статус на активностите на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи и тековен статус на процесот на акредитација на здравствените установи во Република Северна Македонија за 2020 година