Огласи

Конкурси

Соопштенија

Надворешно оценување во ПЗУ Специјализирана болница „Систина Офталмологија- Скопје

06.07.2023
На ден 5 и 6 јули 2023 година во ПЗУ Специјализирана болница „Систина Офталмологија- Скопје, од страна на  овластени надворешни оценувачи се спроведе надворешно оценување, кое преставува најважен дел од процесот на акредитација на здравствената установа.

Доделен сертификат за акредитација на директорката Доц. Д-р  Софија Пејкова и Д-р Алајдин Хавзиу

14.07.2023
На ден 07-07-2023 година, Директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи, д-р Мерхал Исмаили, во присуство на министерот за здравство д-р Фатмир Меџити, заменик министерката за здравство, д-р Маја Манолева, во просториите на ЈЗУ Универзитетска клинка за пластична и реконструктивна хирургија-Скопје се додели сертификатот за акредитација на директорката Доц. Д-р  Софија Пејкова и Д-р Алајдин Хавзиу . ЈЗУ УК за пластична и реконструктивна хирургија е прва установа од хируршката дејност, која  за прв пат се стекна со сертификат за акредитација со важност од три години.

АКАЗУМ спроведе постапка на акредитација на првите пет ординации од примарна здравствена заштита

19.05.2023
По усвојување на Стандардите за акредитација на ординации од примарна здравствена заштита од страна на Владата на РСМ, Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи спроведе постапка на акредитација на првите пет ординации од примарна здравствена заштита. Со статус на акредитирани здравствени установи...

Претставникот на АКАЗУМ Лирим Исахи во својство на национален Focal Point за квалитет на здравствената заштита

19.05.2023
Претставникот на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи Лирим Исахи во својство на национален  Focal Point за квалитет на здравствената  заштита на 9 и 10 Мај во Атина-Р. Грција учествуваше на првиот состанок на  Европската мрежа на СЗО за квалитет на здравствената грижа

Доделен сертификат за акредитација на директорката на ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ – Скопје

12.05.2023
На ден 12-05-2023 година, Директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи , д-р Мерхал Исмаили  во просториите на Агенцијата и го додели сертификатот за акредитација на директорката на ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина

Се одржа Работилница за дефинирање на акцискиот план за јакнење на капацитетите

03.04.2023
На 30 март 2023 година се одржа Работилница за дефинирање на акцискиот план за јакнење на капацитетите и проширување на опсегот на активности на агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи под покровителство на СЗО.

Одржан работен состанок со претставниците од ПЗУ Болница Плодност- Битола

17.02.2023
Директорката д-р Мерхал Исмаили  заедно со претставниците на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи, одржаа работен состанок со претставниците од ПЗУ Болница Плодност- Битола...

Одржан состанок со ЈЗУ ОБ Струга

08.02.2023
Деновиве во просториите на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи се одржа состанок со ЈЗУ ОБ Струга. На состанокот присуствуваа директорката...